Установа културе „Кораци“


Установа је основана 2017. године, као правни следбеник ДОО „Кораци“, са циљем подршке и унапређења завичајног књижевног стваралаштва. 

На овај начин, Установа баштини традицију и других крагујевачких издавачких кућа, које су постојале и деловале на територији града, у историјској ветикали све до Књажеско-србске књигопечатње. Установа сваке године расписује јавни конкурс из области издаваштва, са циљем избора дела завичајних аутора, која ће бити објављена у току године. Рад на издавачкој делатности врши се у Служби издавачке делатности. Од 2019. године у склопу Установе функционише и Служба заједничких послова установа културе чији је оснивач град Крагујевац, која за ове установе обавља правне, административне и рачуноводствене послове.
У овом тренутку рад  Установе најактивнији је на пољу издаваштва. Године 2018. поново је покренут часопис „Дечје искре“, јединствен по томе што су аутори највећег броја текстова и других радова који се у њему објављују управо они којима је првенствено и намењен – деца. План је да овај часопис изађе из оквира Крагујевца и поново заузме некадашњу позицију као један од најважнијих дечјих часописа у земљи.

Од 2019. године Установа расписује јавни конкурс из области издаваштва, који се традиционално покреће на Савиндан, 27. јануара. У периоду 2019 – 2022. путем овог конкурса објављено је око 80 издања различитог карактера (монографије, романи, збирке песама, приповедака, документарна проза и др.). Године 2022. покренута је едиција „Златан гвозд“ у којој се објављују награђивана дела познатих завичајних аутора.

Контакт

Мирјана Миленковић - в.д. директор 
Раде Грујић - Руководилац Службе заједничких послова 
Предраг Синђелић - Руководилац Одељења рачуноводства (у склопу Службе заједничких послова)  

Установа културе „Кораци“

Улица др Јована Ристића број 7, Крагујевац

Адреса за комуникацију и контакт: Улица Саве Ковачевића број 5, Крагујевац

Телефон: 034/301-480

http://ustanovakoracikg.rs

ustanovakoraci@gmail.com

ПИБ 110182371

МБ 17907859

https://www.facebook.com/ustanovakulturekoraci/


Мини календар

Инфо

Ажурирање и одржавање сајта врши eKG InfoData доо Крагујевац. 
Све податке о догађајима и ближе информације у вези са догађајима можете добити преко контакта институција организатора који се налазе на сајту.
За аутоматски превод у информативне сврхе се користи Google Translate engine.