ЖЕНИДБА И УДАДБА

Ј. С. ПОПОВИЋ I ЖЕНИДБА И УДАДБА I

Режија Јана Маричић
Уторак, 22. новембар  20.00 часова

https://www.joakimvujic.com/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B0.html