ЈОАКИМ ВУЈИЋ – НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ОРГАНИЗАТОР ПОЗОРИШНОГ ЖИВОТА У СРБА

ЈОАКИМ ВУЈИЋ – НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ОРГАНИЗАТОР ПОЗОРИШНОГ ЖИВОТА У СРБА

ЈОАКИМ ВУЈИЋ – НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ОРГАНИЗАТОР ПОЗОРИШНОГ ЖИВОТА У СРБА

Предавање - др. Исидора  Поповићтеатролог

Петак, 9. септембар  18.00 часова - Мала сцена