„Inside Out“ Људски лик – портрет и аутопортрет

„Inside Out“ Људски лик – портрет и аутопортрет у збиркама Одељења за историју уметности Народног музеја у Крагујевцу

Концепт ове обимне изложбе је да се кроз српску историју ликовне уметности – од друге половине  19. века, кроз цео 20. век – избором уметничких дела која се чувају  у збиркама Одељења за историју уметности Народног музеја у Крагујевцу – покаже на који начин су се српски уметници бавили својим ликом  и ликом људи око себе, имајући у виду све историјске, друштвене  и уметничко-естетске и стилске утицаје.

Изложба укључује портрете и аутропортрете уметника као што су – Паја Јовановић, Ђорђе Јовановић, Симеон Роксандић, Сава Халугин, Ђорђе Крстић, Мића Поповић, Јован Бијелић, Зора Петровић, Милош Голубовић, Анастас Јовановић, Божидар Јакац, Милица Динић, Михаило Петров, Винко Грдан, али и Љубица Филиповић Лазаревић, Милош С. Максимовић, Јордан Ерчевић, Петар Лазаревић,....

Биће изложено преко 70 дела – 20 скулптура, 33 слике, 19 графика и цртежа.

Аутор изложбе и каталога је Татјана Милосављевић, музејска саветница.